मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना !!!!!

सिभिल इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर (सिभिल) पदमा  दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको नामावली 

कर्मचारी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

यस गाउँपालिकलाई सिभिल इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियर आवस्यक भएको हुनाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ 

दस्तावेज: 

Pages