FAQs Complain Problems

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा कार्यालय निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र (E-Bidding) आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/29/2019 - 10:59 PDF icon E-bidding notice.pdf

वोलपत्र आहवान (E-bidding) सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 10/21/2019 - 10:26

आ.ब. २०७६/७७ को लागि ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा,रोडा,भरौट,माटो आदि नदिजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/18/2019 - 15:14

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र पुन: आहवानको सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 11:01 PDF icon tender.PDF

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र पुन: आहवानको सूचना

७५/७६ 07/08/2019 - 12:28 PDF icon retender.PDF

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र पुन: आहवानको सूचना

७५/७६ 07/05/2019 - 11:16 PDF icon purbadhar.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 06/28/2019 - 11:23 PDF icon bolpatra.PDF

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 06/18/2019 - 12:19 PDF icon bolpatra.PDF

निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/02/2019 - 13:12

Invitation for Online Bids for the Kaseni jane bato Bituminous road construction

७५/७६ 03/05/2019 - 12:01

Pages