FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 10/08/2023 - 16:21 PDF icon Miklajung Book All Pages (1).pdf

२०७९/०८० को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७९-८० 06/24/2022 - 19:59 PDF icon inner page (2).pdf

आ.व. ०७९/०८० का लागि राजश्व तथा व्ययको अनुमान

७९-८० 06/24/2022 - 19:53 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९.pdf

मिति २०७९/०३/१० गते पेश भएको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2022 - 19:06 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम Final.pdf

२०७८/०७९ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 06/27/2021 - 10:34 PDF icon book (1) (1).pdf

२०७७/०७८ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 09/08/2020 - 14:01 PDF icon RedBook Final_2077-078.pdf

२०७६/०७७ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 06/25/2019 - 17:43 PDF icon Book.pdf

२०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा बजेट र कार्यक्रम

७५/७६ 08/06/2018 - 16:10 PDF icon Book let.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम खर्चको फाँटवारी

७४/७५ 05/22/2018 - 13:23 PDF icon kharchako faatwari.PDF