FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७९/०८० को वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा)

८०/८१ 08/20/2023 - 10:26 PDF icon Educational Status Report_2079-080 .pdf

आ.व. ०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा)

८०/८१ 08/16/2023 - 11:10 PDF icon CCF_000676_merged.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/०७९ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन

७९-८० 07/19/2023 - 10:27 PDF icon मिक्लाजुंग वेभसाइट फाइनल.pdf

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासीक को प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको

७९-८० 01/27/2023 - 11:23 PDF icon Pragati Pratibedan kartik to poush.pdf

आ.व. २०७९/०८० को मंसिर मसान्त सम्म संचालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

७९-८० 12/23/2022 - 11:48 PDF icon Yojana.pdf

आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को प्रथम चौमासीक को सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन गरिएको

७९-८० 12/11/2022 - 14:13 PDF icon suchana adhyawadik ra prakashan.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

७९-८० 11/11/2022 - 16:58 PDF icon 2078-79 samiksha barsik.pdf

प्रगति प्रतिवेदन

७९-८० 01/10/2022 - 15:12 PDF icon Miklajung,Morang Progess Rep.2nd.pdf

आ वा ०७५/०७६ का लागि वडा स्तरीय बजेट सिलीङबाट संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु

७५/७६ 08/19/2018 - 11:33 PDF icon wada stariya yojana.PDF

वडा न. ९ का योजनाहरु

७४/७५ 06/10/2018 - 11:17 PDF icon 9.PDF

Pages