FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासीक को प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको

७९-८० 01/27/2023 - 11:23 PDF icon Pragati Pratibedan kartik to poush.pdf

आ.व. २०७९/०८० को मंसिर मसान्त सम्म संचालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

७९-८० 12/23/2022 - 11:48 PDF icon Yojana.pdf

आ.व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० को प्रथम चौमासीक को सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन गरिएको

७९-८० 12/11/2022 - 14:13 PDF icon suchana adhyawadik ra prakashan.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

७९-८० 11/11/2022 - 16:58 PDF icon 2078-79 samiksha barsik.pdf

प्रगति प्रतिवेदन

७९-८० 01/10/2022 - 15:12 PDF icon Miklajung,Morang Progess Rep.2nd.pdf

आ वा ०७५/०७६ का लागि वडा स्तरीय बजेट सिलीङबाट संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु

७५/७६ 08/19/2018 - 11:33 PDF icon wada stariya yojana.PDF

वडा न. ९ का योजनाहरु

७४/७५ 06/10/2018 - 11:17 PDF icon 9.PDF

वडा न. ८ का योजनाहरु

७४/७५ 06/10/2018 - 11:17 PDF icon 8.PDF

वडा न. ७ का योजनाहरु

७४/७५ 06/10/2018 - 11:16 PDF icon 7.PDF

वडा न. ६ का योजनाहरु

७४/७५ 06/10/2018 - 11:15 PDF icon 6.PDF

Pages