FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ .व. ०८०/०८१ का लागि गाउँपालिका स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु

८०/८१ 11/28/2023 - 13:38 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.१)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:30 PDF icon वडा नं. १.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.२)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:29 PDF icon वडा नं. २.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.३)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:29 PDF icon वडा नं. ३.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.४)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:29 PDF icon वडा नं. ४.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.५)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:28 PDF icon वडा नं. ५.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.६)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:28 PDF icon वडा नं. ६.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.७)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:27 PDF icon वडा नं. ७.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.८)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:27 PDF icon वडा नं. ८.pdf

आ वा ०८०/०८१ का लागि वडा स्तरीय संचालन हुने गरि स्वीकृत गरिएका योजनाहरु (वडा नं.९)

८०/८१ 11/28/2023 - 13:26 PDF icon वडा नं. ९.pdf

Pages