FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना आव्हान सम्बन्धमा ।

८०/८१ 07/04/2024 - 09:57

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 07/01/2024 - 11:32

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 06/18/2024 - 13:29

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 06/15/2024 - 15:15

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।

८०/८१ 06/06/2024 - 16:51

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 05/28/2024 - 10:11

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना। कोल्ड स्टोर(चिस्यान केन्द्र) भवन निर्माण मिक्लाजुङ वडा नं ९।

८०/८१ 05/24/2024 - 09:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 05/14/2024 - 14:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकको सूचना।

८०/८१ 05/13/2024 - 16:42

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 05/09/2024 - 11:48

Pages