FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषक समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/07/2023 - 11:35 PDF icon कृषक समूह गठन तथा संचालन कार्याविधि, २०८० rajpatra.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:16 PDF icon कृषि तथा पशु फर्म दर्ता तथा रेमी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
व्यवसायिक कृषि फर्म दर्ता तथा पशुपंक्षी फर्म दर्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:14 PDF icon कृषि तथा पशु फर्म दर्ता तथा रेमी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० को प्रथम संशोधन, २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:13 PDF icon कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० को प्रथम संशोधन, २०८०.pdf
कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली २०८० ८०/८१ 12/04/2023 - 10:26 PDF icon कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली, २०८० rajpatra.pdf
अस्पताल व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/09/2023 - 11:07 PDF icon अस्पताल व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका २०८० ८०/८१ 10/19/2023 - 13:17 PDF icon कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० rajpatra.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 10/19/2023 - 13:15 PDF icon arthik biniyojan ain rajpatra.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/26/2023 - 12:52 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०८०.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको कर्मचारी बढुवा तथा तह बृद्दि सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/21/2023 - 12:24 PDF icon कर्मचारी बढुवा तथा तह बृद्दि सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages