FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिक्लाजुङ गाँउपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८१ ८०/८१ 06/20/2024 - 11:53 PDF icon राजपत्र आ.नि.प्र.pdf
मिक्लाजुङ गाँउपालिकाको आन्तरिक नियन्न्रण प्रणाली निर्देशिका २०८१ ८०/८१ 06/12/2024 - 09:06 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका, आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० लाई प्रथम पटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० ८०/८१ 05/30/2024 - 14:56 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० लाई प्रथम पटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०.pdf
कृषक समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/07/2023 - 11:35 PDF icon कृषक समूह गठन तथा संचालन कार्याविधि, २०८० rajpatra.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:16 PDF icon कृषि तथा पशु फर्म दर्ता तथा रेमी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
व्यवसायिक कृषि फर्म दर्ता तथा पशुपंक्षी फर्म दर्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:14 PDF icon कृषि तथा पशु फर्म दर्ता तथा रेमी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० को प्रथम संशोधन, २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 13:13 PDF icon कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० को प्रथम संशोधन, २०८०.pdf
कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली २०८० ८०/८१ 12/04/2023 - 10:26 PDF icon कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली, २०८० rajpatra.pdf
अस्पताल व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/09/2023 - 11:07 PDF icon अस्पताल व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० rajpatra.pdf
कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका २०८० ८०/८१ 10/19/2023 - 13:17 PDF icon कृषि समूह गठन तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० rajpatra.pdf

Pages