FAQs Complain Problems

बोलपत्र आव्हानको सूचना।

वडा नं ७

१. काशिनाथको घरदेखी भिम लुईटेलको घरसम्म सडक कालोपत्रे।

२. डिल्ली दाहालको घरदेखी सन्तविर मगरको घरसम्म कालोपत्रे।

३. डिल्ली दाहालको घरहुदैँ देविस्थान सिमसार सम्म ड्रेन निर्माण।

वडा नं ८

४. बगैँचाको ठाडो बाटो साझेदारीमा कालो

आर्थिक वर्ष: