FAQs Complain Problems

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा।

वडा नं. ३ र ६ को सिमानामा रहेको योजना चैवन्दे खोल्सिमा कल्भर्ट निर्माण

वडा नं. ६ को योजनाहरु ग्रिनल्याड बोडिङ जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण र थापा डाँडा जाने बाटोमा अधुरो कल्भर्ट निर्माण,

वडा नं. ७ को योजना गणेश मगरको मिल पश्चिम कल्भर्ट निर्माण, चौनपुरे गैडाको राम्रि खोलामा पुल निर्माण,

वडा नं. ९ को योजना चन्डिका थापाको घर उत्तर राम्रि खोलामा कल्भर्ट निर्माण

 

आर्थिक वर्ष: