FAQs Complain Problems

बोलपत्र आह्वानको सूचना।

१. लक्ष्मीनारायण शिव मन्दिर र शौचालय निर्माण मिक्लाजुङ ७

२. भगवती शिवराधा दुर्गा मन्दिरमा शौचालय निर्माण मिक्लाजुङ ९

३. तोरीबारी ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा नारायण मन्दिर व्यवस्थापन 

४. राधाकृष्ण मन्दिर मधुमल्ला स्तरउन्नती

आर्थिक वर्ष: