FAQs Complain Problems

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाको १४औँ अधिवेशनको पहिलो बैठक २०८१।०२।१३ गते सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (अध्यावधिक), २०८१ पारित गरिएको छ ।